Bli citerad

På daglig basis förser Svenska Nyhetsbyrån ett trettiotal tidningar med citat från makthavare och klipp från landets ledarsidor. Har du skrivit eller uttalat något speciellt träffsäkert idag? Låt oss veta, sänd oss en rad.

Pressklipp skickas till pressklipp@snb.se
Citat skickas till citat@snb.se