Debatt

Har du någonting viktigt att säga? Svenska Nyhetsbyrån förmedlar debattartiklar av såväl fria skribenter som representanter för stat, partier och intressegrupper till snart trettio svenska dagstidningar över hela landet.

Texterna får vara mellan 2 000 och 3 000 tecken (inklusive blanksteg). Skriv gärna kortare, för bättre spridning rekommenderas en textlängd på upp till 2 500 tecken. Undvik förkortningar. Procent skrivs just så.

Vi förmedlar endast exklusivt material. Tyvärr kan vi inte erbjuda någon ersättning.

Bifoga gärna ett foto av skribenten/skribenterna för publicering tillsammans med artikeln.

Under Tjänster kan du se ett par av de debattartiklar vi har förmedlat.

SNB förbehåller sig rätten att klippa i materialet.

Debattartiklar skickas med fördel till debatt@snb.se.
När du skriver, ta gärna hjälp av TT:s språkregler.