Debattera

Har du någonting viktigt att säga? Svenska Nyhetsbyrån förmedlar debattartiklar av såväl fria skribenter som represen­tanter för stat, partier och intressegrupper till snart trettio svenska dagstidningar över hela landet.

Texterna får vara mellan 2 000 och 3 000 tecken (inklusive blanksteg). Skriv gärna kortare, för bättre spridning rekommenderas en textlängd på upp till 2 500 tecken. Undvik förkortningar. Procent skrivs just så.

Vi förmedlar endast exklusivt material. Tyvärr kan vi inte erbjuda någon ersättning.

Bifoga gärna ett foto av skribenten/skribenterna för publicering tillsammans med artikeln.

Under Tjänster kan du se ett par av de debattartiklar vi har förmedlat.

SNB förbehåller sig rätten att klippa i materialet.

Debattartiklar skickas med fördel till debatt@snb.se
När du skriver, ta gärna hjälp av tt:s språkregler.