Integritetspolicy

1. Insamling av information

Vi tar automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan via Google Analytics.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Förbättra vår hemsida.
  • Förbättra vår kommunikation.
  • Kontakta dig via e-post.
  • Fullfölja och förbättra ingångna affärsrelationer.

3. Utlämnande till tredje part

Vi äger den informationen som samlas in på den här webbplatsen. Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats, vår kommunikation eller vårt företag.

Vi kommer att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

4. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. SNB Svenska Nyhetsbyrån i Stockholm AB skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare eller tredje part som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

5. Användning av cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

6. Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och enstaka nyhetsbrev etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

7. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.