Daniel Åkerman skriver ledare för SNB

Med start i dag är Daniel Åkerman deltidsanställd på SNB. Han gick Skribentskolan 2019 och har kunnat läsas på bland annat Barometerns och Svenska Dagbladets ledarsidor.