Om oss

Svenska Nyhetsbyrån har som ambition att levandegöra svensk inrikespolitik, spegla den offentliga debatten och ge en fördjupad förståelse av internationella händelser. Vi producerar och förmedlar opinionsjournalistik med ett ständigt öga för de frågor och perspektiv som berör hela landet.

Svenska Nyhetsbyrån grundades 1948 och har alltsedan dess haft sitt säte i Stockholm. Den nuvarande kundkretsen består huvudsakligen av konservativa, moderata, liberala, borgerliga och obundna tidningar, men även ett par socialdemokratiska finns bland abonnenterna. Byrån är partipolitiskt oberoende. Tunga ägare är ledande landsortstidningar. Chefredaktör sedan 2009 är Per Selstam.

Vår huvudproduktion består av ledare med borgerlig inriktning men vi erbjuder därtill ett brett spektrum av publicistiska produkter. Vi förmedlar också debattartiklar till snart trettio svenska dagstidningar. Med start 2009 driver Svenska Nyhetsbyrån dessutom en utbildning för blivande ledar-, kultur- och frilansskribenter.

Svenska Nyhetsbyråns uppdragsgivare är för närvarande ett trettiotal dagstidningar i hela landet. Tidningarna abonnerar på vårt utbud, helt eller delvis. Nya kunder är alltid välkomna. För intresseanmälan eller frågor, kontakta vår chefredaktör Per Selstam.