Svenska Nyhetsbyrån producerar och distribuerar artiklar med fokus på politik och samhälle till borgerliga och oberoende dagstidningar i hela landet. Läs mer om oss.