Ledarskribent till

Svenska Nyhetsbyrån

 

Svenska Nyhetsbyrån, SNB, söker en ledarskribent. I tjänsten ingår, utöver att skriva ledare, sedvanliga publicistiska arbetsuppgifter som att göra intervjuer och att vara debattredaktör. SNB har idag tre anställda och i en liten organisation kan även andra arbetsuppgifter förekomma. Ledarskribenten kommer arbeta i ett lag med bland annat chefredaktören och den politiske redaktören.

Svenska Nyhetsbyrån har idag två verksamhetsben. Kärnverksamheten är att hjälpa svensk borgerlig landsortspress med det publicistiska material som behövs för att göra en daglig ledarsida. Från SNB:s redaktion i Stockholm försörjs 33 abonnerande tidningar med spridning över stora delar av Sverige, vilka tillsammans har mer än 500 000 prenumeranter och når över 1,5 miljoner läsare. Vid sidan av den publicistiska verksamheten utbildar SNB opinionsskribenter genom SNB:s Skribentskola.

Vi tror att du som söker har ett brett politiskt intresse och god förmåga att uttrycka dig i politisk opinionstext. Vidare delar du SNB:s borgerliga värdegrund och har förståelse för att SNB:s abonnerande tidningar utkommer utanför storstadsområdena.

Arbetet sker i huvudsak på dagtid, men även kvällar och helger förekommer. Tjänsteställe är på SNB:s redaktion i Stockholm.

Tjänsten är en projektanställning på heltid t.o.m. 31 december 2013. Tillträde enligt överenskommelse under perioden 15 januari 2013 – 28 februari 2013. Tjänsten kan komma att förlängas.

 

Ansökan med personligt brev, CV och löneanspråk skall vara SNB till handa senast den 6 december 2012.

 

Frågor besvaras av och ansökan sänds till: Per Selstam, ps@snb.se, 0707-79 07 50.

(Under perioden 18-29 november 2012 är han dock på tjänsteresa utomlands).